Rûm Sûresi


SıraSûreAyet SayısıNuzül Sırası
1Fâtiha Sûresi75
2Bakara Sûresi28687
3Âl-i İmrân Sûresi20089
4Nisâ Sûresi17692
5Mâide Sûresi120112
6En’âm Sûresi16555
7A’râf Sûresi20639
8Enfâl Sûresi7588
9Tevbe Sûresi129113
10Yunus Sûresi10951
11Hûd Sûresi12352
12Yusuf Sûresi11153
13Ra’d Sûresi4396
14İbrahim Sûresi5272
15Hicr Sûresi9954
16Nahl Sûresi12870
17İsrâ Sûresi11150
18Kehf Sûresi11069
19Meryem Sûresi9844
20Tâ-Hâ Sûresi13545
21Enbiyâ Sûresi11273
22Hac Sûresi78103
23Mü’minûn Sûresi11874
24Nûr Sûresi64102
25Furkan Sûresi7742
26Şuarâ Sûresi22747
27Neml Sûresi9348
28Kasas Sûresi8849
29Ankebût Sûresi6985
30Rûm Sûresi6084
31Lokman Sûresi3457
32Secde Sûresi3075
33Ahzâb Sûresi7390
34Sebe’ Sûresi5458
35Fâtır Sûresi4543
36Yâsin Sûresi8341
37Sâffât Sûresi18256
38Sâd Sûresi8838
39Zümer Sûresi7559
40Mü’min Sûresi8560
41Fussilet Sûresi5461
42Şûrâ Sûresi5362
43Zuhruf Sûresi8963
44Duhân Sûresi5964
45Câsiye Sûresi3765
46Ahkaf Sûresi3566
47Muhammed Sûresi3895
48Fetih Sûresi29111
49Hucurât Sûresi18106
50Kaf Sûresi4534
51Zâriyât Sûresi6067
52Tûr Sûresi4976
53Necm Sûresi6223
54Kamer Sûresi5537
55Rahmân Sûresi7897
56Vâkıa Sûresi9646
57Hadid Sûresi2994
58Mücâdele Sûresi22105
59Haşr Sûresi24101
60Mümtehine Sûresi1391
61Saf Sûresi14109
62Cum’a Sûresi11110
63Münâfikûn Sûresi11104
64Teğabün Sûresi18108
65Talâk Sûresi1299
66Tahrim Sûresi12107
67Mülk Sûresi3077
68Kalem Sûresi522
69Hâkka Sûresi5278
70Meâric Sûresi4479
71Nuh Sûresi2871
72Cin Sûresi2840
73Müzzemmil Sûresi203
74Müddessir Sûresi564
75Kıyamet Sûresi4031
76İnsan Sûresi3198
77Mürselât Sûresi5033
78Nebe’ Sûresi4080
79Nâziât Sûresi4681
80Abese Sûresi4224
81Tekvir Sûresi297
82İnfitâr Sûresi1982
83Mutaffifin Sûresi3686
84İnşikak Sûresi2583
85Bürûc Sûresi2227
86Târık Sûresi1736
87A’lâ Sûresi198
88Gâşiye Sûresi2668
89Fecr Sûresi3010
90Beled Sûresi2035
91Şems Sûresi1526
92Leyl Sûresi219
93Duhâ Sûresi1111
94İnşirâh Sûresi812
95Tin Sûresi828
96Alak Sûresi191
97Kadir Sûresi525
98Beyyine Sûresi8100
99Zilzâl Sûresi893
100Âdiyât Sûresi1114
101Kâria Sûresi1130
102Tekâsür Sûresi816
103Asr Sûresi313
104Hümeze Sûresi932
105Fil Sûresi519
106Kureyş Sûresi429
107Mâûn Sûresi717
108Kevser Sûresi315
109Kâfirûn Sûresi618
110Nasr Sûresi3114
111Tebbet Sûresi56
112İhlâs Sûresi422
113Felâk Sûresi520
114Nâs Sûresi621
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir